Vad är controller.exe?

Vad är controller.exe?

Controller.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som TODO: Filbeskrivning eller robotprocess och portkontroll tillhör programvaran GigaClicks Crawler eller TODO: Produktnamn av TODO: Företagsnamn eller Nimsoft Development. Beskrivning: Controller.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Contro

Fortsätta Läsa
Vad är PreRun.exe?

Vad är PreRun.exe?

PreRun.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som PreRun tillhör programvaran TODO: Produktnamn eller APP Center eller Ambient LED av PreRun eller Gigabyte. Beskrivning: PreRun.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. PreRun.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - vanligtvis C: \ Program Files (x86) \ GIGABYTE \ UpdManager \ eller C: \ Program Files (x86) \ GIGABYTE \ AppCenter \ . Kända

Fortsätta Läsa
Vad är epic.exe?

Vad är epic.exe?

Epic.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Epic Privacy Bowser eller Epic Privacy Browser tillhör programvaran Epic Privacy Browser eller Epic Privacy Bowser av Hidden Reflex Authors eller Hidden Reflex. Beskrivning: Epic.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen

Fortsätta Läsa
Vad är MultiScreen.exe?

Vad är MultiScreen.exe?

MultiScreen.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som MultiScreen Application tillhör mjukvaran MultiScreen Application av okänd. Beskrivning: MultiScreen.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen MultiScreen.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (vanligt är C: \ Program Files (x86) \ MultiScreen \ ). Kända f

Fortsätta Läsa
Vad är TMonitor.exe?

Vad är TMonitor.exe?

TMonitor.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Windows Task Monitor tillhör programvaran Sony Ericsson PC Companion av okänt. Beskrivning: TMonitor.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. TMonitor.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (vanligtvis C: \ Program Files (x86) \ Sony Ericsson \ Sony Ericsson PC Companion \ ). Kända

Fortsätta Läsa
Hur man tar bort amd-viruset

Hur man tar bort amd-viruset

Amd.exe-process i Windows Task Manager Processen AMD har ingen giltig information om sin tillverkare. Beskrivning: Amd.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Amd.exe finns i en undermapp i användarens profilmapp eller ibland i en undermapp av "C: \ Programfiler" - normalt C: \ Användare \ USERNAME \ AppData \ Local \ AMD \ . Känd

Fortsätta Läsa
Vad är firebird.exe?

Vad är firebird.exe?

Processen känd som Firebird SQL Server tillhör programvaran Firebird eller Firebird SQL Server av Firebird Project (www.firebirdsql.org). Beskrivning: Firebird.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen firebird.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" (vanligtvis C: \ Program Files \ Firebird \ Firebird_3_0 \ ). Kända

Fortsätta Läsa
Vad är Ctes.exe?

Vad är Ctes.exe?

Processen känd som CTES Manager eller Ctes Manager tillhör mjukvaran Absolute Software eller CTES av Absolute Software (www.absolute.com). Beskrivning: Ctes.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Ctes.exe finns i en undermapp av "C: \ ProgramData" - vanligtvis C: \ ProgramData \ CTES \ . Känd

Fortsätta Läsa
Vad är aeaudio?

Vad är aeaudio?

Processen känd som Andrea Audio Noise Cancellation Driver eller Andrea Audio Stub Driver eller Audio Noise Filtrings Driver (version (32-bit)) tillhör mjukvaran Andrea Audio Driver av Andrea Electronics (www.andreaelectronics.com). Beskrivning: Aeaudio.sys är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen

Fortsätta Läsa
Hur tar man bort cd-viruset

Hur tar man bort cd-viruset

Cd.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Content Defender Main Service tillhör programvaran Content Defender av "Artex Management SA Beskrivning: Cd.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Filen cd.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" (vanligtvis C: \ Program Files \ Content Defender \ ). Känd

Fortsätta Läsa
Vad är DelReg.exe?

Vad är DelReg.exe?

DelReg.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som StartDualCore MFC Application tillhör programvaran GreenPowerCenterII eller StartDualCore Application av okänt. Beskrivning: DelReg.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. DelReg.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - i de flesta fall C: \ Program Files (x86) \ MSI \ DualCoreCenter \ . Filsto

Fortsätta Läsa
Vad är joxi.exe?

Vad är joxi.exe?

Processen känd som Joxi - bästa skärmdump tillhör mjukvaran Joxi v eller Joxi - bästa skärmdump av Joxi. Beskrivning: Joxi.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Joxi.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - vanligt är C: \ Program Files (x86) \ Joxi \ . Kända fils

Fortsätta Läsa
Vad är sentry.exe?

Vad är sentry.exe?

Sentry.exe-process i Windows Task Manager Processen som kallas Sentry tillhör programvaran Sputnik eller Microsoft Windows SDK för Windows (version 7) av Sputnik.ru. Beskrivning: Sentry.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Sentry.exe finns i en undermapp i användarens profilmapp - vanligtvis är C: \ Användare \ USERNAME \ AppData \ Local \ Sputnik \ Sputnik \ Application \ . Kända fi

Fortsätta Läsa
Vad är hm.exe?

Vad är hm.exe?

Hm.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som HostsMan tillhör programvaran HostsMan (version 4.0.94 RC2) av abelhadigital.com. Beskrivning: Hm.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Hm.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" eller ibland i en undermapp av Windows-mapp för tillfälliga filer - i de flesta fall C: \ Program Files (x86) \ HostsMan \ . Kända f

Fortsätta Läsa
Vad är BlueIris.exe?

Vad är BlueIris.exe?

BlueIris.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Blue Iris Video Security och WebCam Software tillhör mjukvaran Blue Iris (version 4) av Perspective Software. Beskrivning: BlueIris.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen BlueIris.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" (normalt C: \ Program Files \ Blue Iris 4 \ eller C: \ Program Files (x86) \ Blue Iris 3 \ ). Kända

Fortsätta Läsa